Projekt Swiss Contribution

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury obiektu „Dębowa Gazdówka”
Termin realizacji: VI -X 2013, kwota dofinansowania: 58 626,oo PLN, tj. 17 368,09 CHF.

Zakres rzeczowy: 
- modernizacja wiaty grillowej,
- budowa nowej drewnianej wiaty przy ognisku,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wyrównanie terenu,
- zakup wyposażenia do dwóch wiat,
- zakup zbiornika bezodpływowego ścieków,
- zakup i instalacja pompy ciepła wraz ze sprzętem.